Öğr. Gör. Dr. SERCAN ÖNCEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. SERCAN ÖNCEN

T: (0282) 250 3214

M soncen@nku.edu.tr

W soncen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2013-2018
Tez: ANTRENMAN MASKESİ İLE YARATILAN NORMOBARİK HİPOKSİ ORTAMDA YÜKSEK YOĞUNLUKLU İNTERVAL ANTRENMANLARIN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ (2018)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ ANABİLİMDALI
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Lisans
Üniversite: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC))
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni MILLI EGITIM BAKANLIGI 2008-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Bilimleri Temel Alanı / Spor Bilimleri
Antrenman
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Fiziksel Uygunluk
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖNCEN S., TANYERİ L., Cardiovascular Responses During Indoor Soccer Competition, Journal of Education and Training Studies, pp. 22-25, 2019.
Özgün Makale ISSN Erişim Linki
2. ÖNCEN S., AYDIN S., A Modelling of the Effect of Biomotor Capabilities on the Special Ablitiy Test Course, World Journal of Education, vol. 9, pp. 103-108, 2019.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric Erişim Linki
3. ÖNCEN S., TANYERİ L., Comparison of Anaerobic Performance and Agility Characteristics Between American Football and Indoor Soccer Players, Journal of Education and Training Studies, 2019.
Özgün Makale ERIC
4. TANYERİ L., ÖNCEN S., The Effects of Coordination Trainings on Different Surfaces on the Slalom Downhill Speed Velocity of Snowboarders, JORNUAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES, vol. 7, 2019.
Özgün Makale ISSN 2324-805X E-ISSN 2324-8068 Erişim Linki
5. ÖNCEN S., AYDIN S., PINAR S., Study of equation model for vertical jump test, International Journal of Social Sciences and Education Research, vol. 4, pp. 580-584, 2018.
Özgün Makale ISI
6. ÖNCEN S., PINAR S., Effects of Training Mask on Heart Rate and Anxiety During The Graded Exercise Test and Recovery, european Journal of Physical Education and Sport Science, vol. 4, pp. 1-9, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
7. PALA A., BİNER M., ÖNCEN S., KARGÜN M., Futboltenisi Sporcularının Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimleri Dergisi, vol. 1, pp. 77-82, 2015.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAŞTÜRK G., ÖNCEN S., AYDIN S., Taekwondo Sporcularında Aerobik Yorgunluğun Vuruş Tekniği Üzerine Etkileri, Spor Eğitimi Dergisi, cilt 3, ss. 162-167, 2019.
Özgün Makale Erişim Linki
2. MOLLA E., ÖNCEN S., AYDIN S., Spor Okuluna Giden ve Spor Okuluna Gitmeyip Yalnızca Okul Takımlarında Oynayan Adelosanların Takım Birlikteliğinin İncelenmesi (Tekirdağ İli Örneği), Spor Eğitim Dergisi, cilt 3, ss. 48-54, 2019.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖNCEN S., HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ, Bölüm: RAMAZAZAN ORUCUNUNKALP ATIM HIZI VE KALP ATIM HIZI TOPARLANMASI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ, Yayın Yeri: AKADEMİSYEN KİTAP EVİ, Editör: ZEYNEP FİLİZ DİNÇ, 2019.
Bilimsel Kitap
2. AYDIN S., ÖNCEN S., Bilimin İlkeleri Işığında Spor, Bölüm: Motor Gelişim ve Motor Beceri Testleri, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: İlker ÖZMUTLU, 2018.
Bilimsel Kitap
3. ÖNCEN S., Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, Bölüm: Antrenman Maskesi ile 6 Haftalık Yüksek Yoğunluklu İnterval (Aralıklı) Antrenmanların Solunum Kapasitesi Üzerine Etkisi, Yayın Yeri: IVPE Yayınevi, Editör: Robert SCHNEIDER, Meriç ERASLAN, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
4. AYDIN S., ÖNCEN S., The Most Recent Studies in Science and Art Volume 2, Bölüm: Researcing Different Athelete Development Models an Academic Review, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Atilla ATİK, Salim HIZIRLIOĞLU, Robert L. ELLIOTT, Dilek ATİK, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖNCEN S., İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri, Bölüm: ANTRENMAN MASKESİ: AKADEMİK DEĞERLENDİRME, Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ, Editör: Prof. Dr. Faruk Yamaner, Dr. Öğretim Üyesi Ender Eyuboğlu, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SEVİNÇ K., AYDIN S., ÖNCEN S., An Examination of the Motor Properties of University Indoor Soccer and Basketball Players, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
2. MOLLA E., ÖNCEN S., AYDIN S., Examining Team-Cohesion of Adolescents Attending Sport Schools and Just Playing In School Teams Without Attending Sport Schools (Example of Tekirdag Province), Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. AYDIN S., ÖNCEN S., Invistigate the Motor Skill Levels of Athletes In Different Branches In Terms of TGMD-II Test, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. Göksu B., ÖNCEN S., AYDIN S., The Effects of Aerobic Fatigue of Taekwando Athletes on Kick Technique, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. ÖNCEN S., AYDIN S., Cardiovascular Responses During Indoor Soccer Competition, 2nd ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM (11.10.2019-13.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. AYDIN S., ÖNCEN S., The Effect of Ramadan Fasting on the Endurance Exercises Heart Rate and Heart Rate Recovery, 2nd ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM (11.10.2019-13.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. AYDIN S., ÖNCEN S., ÖZMUTLU İ., AN ANALYSIS OF BIOMOTOR PARAMETERS OF TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS, 2. International Health Sciences Congress Tekirdağ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
8. AYDIN S., ÖNCEN S., An Examınatıon Of The Relatıon Between Body Mass Index And Agılıty A Case Study Of Tekirdağ Namık Kemal Unıversıty School Of Physıcal Educatıon And Sports, 2nd International Health Sciences Congress TEKİRDAĞ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. ÖNCEN S., AYDIN S., A Research On Bıomotor Parameters Of Team Sports A Case Study Of Tekirdağ Namık Kemal Unıversıty School Of Physıcal Educatıon And Sports, 2nd International Health Sciences Congress TEKİRDAĞ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. ÖNCEN S., AYDIN S., SEVİNÇ K., Investıgatıon Of The Relatıon Between Body Mass Index, Sprınt And Speed Performance A Case Study Of Tekirdağ Namık Kemal Unıversıty School Of Physıcal Educatıon And Sports, 2nd International Health Sciences Congress TEKİRDAĞ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. ÖNCEN S., TRAINING MASK RESEARCH ACADEMIC ASSESSMENT, IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (18.10.2018-19.10.2018).
Tam metin bildiri
12. AYDIN S., ÖNCEN S., EROĞLU A. K., KARA E., AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ANAEROBIC POWER AND BALANCE OF SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES, 6. ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
13. ÖNCEN S., AYDIN S., EROĞLU A. K., Dikey Sıçrama Testi İçin Eşitlik Modeli Çalışması, 6th International Conference on Science Culture and Sport (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
14. ÖNCEN S., PINAR S., Equality Model Study For Vertical Jump Test, 15 th İnternational Sport Sciences Congress (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
15. ÖNCEN S., PINAR S., Efffects of Training Mask on Heart Rate and Anxiety in Gradual Exercise Test, European Conference on Science,Art and Culture (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
16. AYDIN S., EROĞLU A. K., ÖNCEN S., ARI Y., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., ERSÖZ G., Yön Değiştirme Süratinin Çeviklik Performansına Etkisi, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
17. PALA A., BİNER M., ÖNCEN S., KARGÜN M., Farklı Kültürlerdeki Futbol Tenisi Sporcularının Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumun İncelenmesi, 4. Uluslar Arası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (10.09.2015-13.09.2015).
Özet bildiri
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
14th International Sports Sciences Congress, Yer:BELEK 7 ANTALYA, Düzenleyenler:SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ODTU ÜNİVERSİTESİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, 01.11.2016-04.11.2016.
4. Uluslar Arası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, Yer:ÇANAKKALE, 10.09.2015-13.09.2015.